Standpunten

Zoeken

Beter (openbaar) vervoer

We gaan voor duurzame mobiliteit en stimuleren daarom alle vormen van milieuvriendelijk vervoer.

Lees verder

Een actief verenigingsleven verbindt Enkhuizen.

Verenigingen zijn een zeer belangrijke pijler van de Enkhuizer samenleving, en die mag worden versterkt. Zij vervullen een sterk bindende en sociale rol in het welzijn van ons allemaal.

Lees verder

Goed milieu, goed voor iedereen!

Een goed milieu levert niet alleen een schone, maar ook een prettige, veilige en gezonde leefomgeving op!

Lees verder

Onderwijs

Al onze kinderen hebben recht op goed onderwijs. Dit geld niet alleen voor de kwaliteit van de lessen, maar ook voor de gebouwen waar ze de les in krijgen.

Lees verder

Passende & betaalbare woningen

Er zal de komende tijd veel gebouwd moeten gaan worden. Daarbij zetten wij in op wat volgens ons nodig is in Enkhuizen. Betaalbare en passende woningen dus!

Lees verder

Werk in de gemeente!

Enkhuizen is een grote werkgever in de regio. Dat is zo, dat moet zo blijven! Het midden- en kleinbedrijf, toerisme, de zaadsector en de kunststofindustrie zijn dus van groot belang voor ons allemaal.

Lees verder

Zorg dichtbij en toegankelijk

Iedereen die zorg nodig heeft moet passende zorg kunnen blijven krijgen. Binnen de zorg zetten wij in op preventie.

Lees verder