Standpunten

Zoeken

Behoud van werk in de gemeente

Door het versterken van het vestigingsklimaat voor nieuwe bedrijven vergroot de PvdA het aantal banen in het midden- en kleinbedrijf, toerisme, de zaadsector en de kunststofindustrie.

Lees verder

Een actief verenigingsleven verbindt Enkhuizen.

Verenigingen zijn een zeer belangrijke pijler van de Enkhuizer samenleving, en die mag worden versterkt. Zij vervullen een sterk bindende en sociale rol in het welzijn van ons allemaal.

Lees verder

Iedereen mobiel, maar wel milieuvriendelijk

We gaan voor duurzame mobiliteit en stimuleren daarom alle vormen van milieuvriendelijk vervoer.

Lees verder

Passende woningen

Bij het bouwen van woningen moet uitgegaan worden van de veranderende behoeften, daarom moeten we divers bouwen. Wij staan voor voldoende appartementen voor ouderen, betaalbare woningen voor jongeren en passende woonruimte voor eenpersoonshuishoudens. Iedereen in Enkhuizen moet betaalbaar kunnen wonen. Wij gaan uit van tenminste 30 procent van de woningen in de nieuwbouwprojecten die beschikbaar

Lees verder

Samen groot en sterk!

De huidige ambtelijke fusie van de SED-gemeentes is voor de PvdA de opmaat naar een bestuurlijke samenwerking.

Lees verder

Toekomstgericht wonen en werken

De PvdA gaat voor een duurzame stad. Waarin nieuwe huizen met duurzame materialen gebouwd worden en het gebruik en opwekken van schone energie worden gestimuleerd. Wij willen dat Enkhuizen per 2040 energieneutraal is en het gasgebruik sterk is afgebouwd. Lokale agenda klimaatverandering Als het aan ons ligt wordt bij herstructurering van gebieden hier voortaan op

Lees verder

Zorg dichtbij en toegankelijk

Iedereen die zorg nodig heeft moet passende zorg kunnen krijgen. Het geld dat we van de rijksoverheid daarvoor ontvangen, wordt in ieder geval aan het sociale domein besteed.

Lees verder