Toekomstgericht wonen en werken

De PvdA gaat voor een duurzame stad. Waarin nieuwe huizen met duurzame materialen gebouwd worden en het gebruik en opwekken van schone energie worden gestimuleerd.

Wij willen dat Enkhuizen per 2040 energieneutraal is en het gasgebruik sterk is afgebouwd.

Lokale agenda klimaatverandering

Als het aan ons ligt wordt bij herstructurering van gebieden hier voortaan op ingespeeld. Ook kijken wij daarbij hoe bestaande open plekken groen kunnen worden ingericht, zoveel mogelijk passend bij de omgeving. Duurzame en energiebesparende maatregelen zijn nodig bij bouwkundige voorzieningen, met name in en aan woningen, de inrichting van het openbaar gebied, en het energiegebruik. Dat betekent in ieder geval meer oplaadpunten voor elektrische vervoermiddelen, legesvrije vergunningen voor zonnepanelen, en het invoeren van regelbare straatverlichting. Deze doelen en meer komen in een lokale agenda voor klimaatverandering.

David Mei

David Mei

David is penningmeester van de PvdA. Hij is in 1996 geboren te Emmen en in 2010 verhuist naar Enkhuizen. Momenteel studeert hij HBO-Accountancy in Alkmaar.

Meer over David Mei