Zorg dichtbij en toegankelijk

Iedereen die zorg nodig heeft moet passende zorg kunnen krijgen. Het geld dat we van de rijksoverheid daarvoor ontvangen, wordt in ieder geval aan het sociale domein besteed.

Binnen de zorg zetten wij in op preventie. Daarom vinden we hulp zo dichtbij mogelijk nodig. Daarnaast is het belangrijk dat mensen zich veilig voelen om hulp te vragen, of dit nu gaat om bijvoorbeeld problemen rondom het ouder worden, het hebben van een beperking, bij de opvoeding, schulden, of werkloosheid. Ook voor jeugdzorg geldt dat preventie een speerpunt is. Goede scholen, vroege taalondersteuning, opvoedingshulp, speelplekken, sport en culturele activiteiten spelen hierbij een belangrijke rol. Wij zorgen ervoor dat alle kinderen hier gebruik van kunnen maken.

Armoede en minimabeleid

Beleid om armoede te bestrijden is helaas nodig. Als gemeente kunnen we armoede helpen tegengaan door de ondersteuning in de naaste omgeving te houden. Ook hier zetten wij in op preventie, bijvoorbeeld door te investeren in basisvaardigheden: lezen, schrijven, rekenen en vaardig zijn op het internet. Deze vaardigheden kunnen helpen bij het voorkomen van het ontstaan van schulden, of het onnodig oplopen daarvan.

Het minimabeleid geldt voor de doelgroep tot 120% van het bijstandsniveau. Dit is nu zo, en dat willen wij ook zo houden. De dienstverlening voor de doelgroep wordt zowel persoonlijk als digitaal aangeboden. De formulieren zijn echter vaak nodeloos ingewikkeld. Dat organiseren we anders, zodat recht gedaan wordt aan de verantwoordelijkheid van alle betrokkenen.