Zorg dichtbij en toegankelijk

Iedereen die zorg nodig heeft moet passende zorg kunnen blijven krijgen. Binnen de zorg zetten wij in op preventie.

Iedereen die zorg nodig heeft moet passende zorg kunnen blijven krijgen. Binnen de zorg zetten wij in op preventie.

Bij preventie moet de hulp toegankelijk zijn en dicht bij de mensen staan. Als mensen zich veilig voelen durven eerder om hulp te vragen, of dit nu gaat om bijvoorbeeld problemen rondom het ouder worden, het hebben van een beperking, bij de opvoeding, schulden, of werkloosheid. Ook voor jeugdzorg geldt dat preventie voor ons een speerpunt is. Goede scholen, vroege taalondersteuning, opvoedingshulp, speelplekken, sport en culturele activiteiten spelen hierbij een belangrijke rol. Wij willen ervoor zorgen dat alle kinderen hier gebruik van kunnen maken.

Beleid om armoede te bestrijden is helaas nodig. Als gemeente kunnen we armoede helpen tegengaan door de ondersteuning in de naaste omgeving te houden. Ook hier zetten wij in op preventie, bijvoorbeeld door te investeren in basisvaardigheden: lezen, schrijven, rekenen en vaardig zijn op het internet. Deze vaardigheden kunnen helpen bij het voorkomen van het ontstaan van schulden, of het onnodig oplopen daarvan. De introductie van bijvoorbeeld een“weekend school” zou hierbij kunnen helpen.

Bij het minimabeleid willen wij vasthouden aan de huidige 120% regeling van het bijstandsniveau.

Anneke van Dok

Anneke van Dok

Sociaal zijn is mijn leven Een sociaal Enkhuizen zou ideaal zijn: daar doe ik met de fractieleden mijn best voor. Ruim 16 jaar heb ik me op bestuurlijk niveau als vrijwilliger ingezet voor belangen van gehandicapten en chronisch zieken. Lokaal, regionaal, provinciaal en landelijk. Hierbij hoort ook levensloopbestendig bouwen

Meer over Anneke van Dok