Beter (openbaar) vervoer

We gaan voor duurzame mobiliteit en stimuleren daarom alle vormen van milieuvriendelijk vervoer.

Wij willen meer aandacht voor openbaar vervoer en willen dat dit, naast de openbare ruimte, toegankelijk is voor iedereen, dus óók voor mensen met een lichamelijke beperking. Waar verbeteringen nodig zijn, wordt geld beschikbaar gesteld.

Voor het vervoer in de stad geldt dat wij fietsen, wandelen en het gebruik van energiezuinige auto’s stimuleren. Ook het openbaar vervoer heeft onze aandacht. Het stijgend gebruik van de buurtbus is een signaal dat er weer een gewone buslijn moet komen. Een regelmatig rijdende bus draagt bij aan een autoluwe stad. Ondanks deze maatregelen zal door de druk van het toerisme parkeerregulering nodig blijven in de binnenstad. Voor het verder ontsluiten van de stad geldt dat wij voor een dubbel treinspoor zijn tot aan Hoorn. Dit zorgt voor een betere treinverbinding met de Randstad en regelmatiger rijdende treinen.

 

Arshak Mazloumian

Arshak Mazloumian

Hey,   Mijn naam is Arshak Mazloumian en sinds de verkiezingen van maart 2018 sta ik bekend als het jongste Enkhuizer raadslid ooit. Dat jaar stond ik onder andere op tegen zwerfaval door met succes een motie in te dienen voor statiegeld op plastic en blik. In de jaren daarna, diende ik onder andere een

Meer over Arshak Mazloumian