Iedereen mobiel, maar wel milieuvriendelijk

We gaan voor duurzame mobiliteit en stimuleren daarom alle vormen van milieuvriendelijk vervoer.

Wij willen meer aandacht voor openbaar vervoer en willen dat dit, naast de openbare ruimte, toegankelijk is voor iedereen, dus óók voor mensen met een lichamelijke beperking. Waar verbeteringen nodig zijn, wordt geld beschikbaar gesteld.

Voor het vervoer in de stad geldt dat wij fietsen, wandelen en het gebruik van energiezuinige auto’s stimuleren. Ook het openbaar vervoer heeft onze aandacht. Het stijgend gebruik van de buurtbus is een signaal dat er weer een gewone buslijn moet komen. Een regelmatig rijdende bus draagt bij aan een autoluwe stad. Ondanks deze maatregelen zal door de druk van het toerisme parkeerregulering nodig blijven in de binnenstad. Voor het verder ontsluiten van de stad geldt dat wij voor een dubbel treinspoor zijn tot aan Hoorn. Dit zorgt voor een betere treinverbinding met de Randstad en regelmatiger rijdende treinen.

Airport Lelystad

De grootste ontwikkeling in vervoer waar wij mee te maken gaan krijgen in de komende jaren is het vliegverkeer. Hoewel de PvdA positief staat tegenover de economische kansen van de ontwikkeling van Airport Lelystad volgen wij de ontwikkeling zeer kritisch. Om te voorkomen dat we opgezadeld worden met geluidsoverlast en met een zware belasting van ons milieu door de enorme CO2-uitstoot die het vliegverkeer meebrengt trekken we gezamenlijk op met andere gemeenten.

Arshak Mazloumian

Arshak Mazloumian

Arshak Mazloumian is student Nederlands recht en sinds de verkiezingen van 2018 gemeenteraadslid namens de PvdA Enkhuizen. Een stad waar iedereen zich thuis kan voelen. Waar niemand vergeten wordt. Waar we vóór elkaar strijden in plaats van tegen elkaar.  Waar liefde voor anderen en liefde voor Enkhuizen leidt tot vooruitgang. Dit is waar ik de aankomende raadsperiode

Meer over Arshak Mazloumian