23 september 2013

PvdA vraagt om aandacht voor het gescheiden inzamelen van plastic afval

De PvdA heeft van het college een antwoord op de vragen over het inzamelen van plastic ontvangen.

Opvallend is dat uit een vergelijking van afvalstromen valt te concluderen dat de hoeveelheid ingezamelde plastic in Enkhuizen achterblijft in vergelijking met andere CAW-gemeenten. .(  Drechterland, Enkhuizen, Hoorn, Koggenland, Medemblik, Opmeer en Stede Broec) De HVC zal hier in haar afvalplan dit najaar rekening mee houden en specifiek advies uitbrengen aan onze gemeente.

Het college gaat naar aanleiding van het rapport in gesprek met de HVC om te kijken hoe dit geoptimaliseerd kan worden

In de commissievergadering van dinsdag 18 september hebben we gevraagd of wij geïnformeerd konden worden over de resultaten van dit gesprek en op wat voor termijn dat dan zou zijn. Ook vroegen we of in die besprekingen andere onderwerpen rondom het inzamelen van huisvuil werden besproken

Het antwoord was als volgt:

Medio november is er overleg en daarna wordt het een en ander uitgewerkt. Dit overleg gaat inderdaad over meer dan alleen het gescheiden inzamelen van plastic afval. Zodra  er concrete resultaten  zijn wordt de raad hiervan op de hoogte gesteld. Om tot concrete resultaten te komen is er ook overleg nodig met de andere CAW gemeenten. Dus dat duurt wel even.

In januari zullen we het college dus even polsen.

Zie hier de beantwoording

Namens de Fractie van de PvdA

Karin Kunst