Door op 5 oktober 2013

Bibliotheekwerk in Enkhuizen blijft!

De PvdA heeft ingestemd met de regionale gemeentelijke visie en met de Westfriese samenwerking (excl. Hoorn) in het bibliotheekwerk, met als basis het bedrijfsplan van de bibliotheek: ‘Uitbreiding in verbinding. Samen verder’ en daarmee de gevolgen voor het bibliotheekwerk in Enkhuizen.

We hebben aandacht gevraagd voor het behalen van de doelstellingen

Het was ons niet duidelijk of voor het idee van een biebclub draagvlak is bij de scholen en bij navraag bleek dat de scholen hier enthousiast over zijn.

In de regionale visie lezen wij dat er een aandachtspunt is om de dienstverlening te wijzigen van aanbodgericht naar vraaggericht en vindplaats gericht. De PvdA vindt het een goede zaak dat de wethouder dit als aandachtspunt heeft opgenomen en wij willen hier eigenlijk extra aandacht voor vragen. We horen dat burgers kritisch zijn over het aanbod en daarom vragen we extra aandacht voor. Ook valt het de PvdA op dat onze inwoners lang niet altijd op de hoogte zijn van alle producten van de bibliotheek en dan vooral de onbekendheid met de digitale producten. Dus dat is voor de PvdA een extra aandachtspunt.

De PvdA hoopt dat met dit plan er een duurzaam plan ligt, zodat het bibliotheekwerk in Enkhuizen behouden blijft.

Karin Kunst

.