Behoud van werk in de gemeente

Door het versterken van het vestigingsklimaat voor nieuwe bedrijven vergroot de PvdA het aantal banen in het midden- en kleinbedrijf, toerisme, de zaadsector en de kunststofindustrie.

Startende ondernemers

Voor startende ondernemers in Enkhuizen is een startersregeling van groot belang. Hiervoor zullen wij ons dan ook sterk maken. Voor grotere bedrijven is het voor een goed vestigingsklimaat belangrijk dat het helpt bij de werving van hun (toekomstige) werknemers. Een goed voorzieningen- en huisvestingsniveau is hiervoor essentieel.

Toerisme

Ook het toerisme is een belangrijke pijler van de Enkhuizer economie. Het levert veel werk op. Investeren daarin is dan ook investeren in werk, en dat zullen we daarom zeker doen. Bij dit alles zullen we de balans tussen wonen, werken en het toerisme in Enkhuizen wel goed in de gaten moeten blijven houden.

Leegstand winkels

Een doorn in het oog van veel Enkhuizers is de leegstand van winkels in de binnenstad. Hoewel leegstand van winkels een probleem van deze tijd is moet hier actie op worden ondernomen. Om een levendige binnenstad te creëren maken we snelle herbestemming van panden mogelijk. Ook zijn wij voor een “leegstandsbelasting” voor eigenaren van deze winkelpanden. Leegstand van winkelpanden die alleen maar als beleggingsobject worden gebruikt doet afbreuk aan de stad. Winkelpanden die wel verhuurd worden, leveren werk en een levendige stad op, en daar zijn wij voor! Ook het stadsmanagement kan hier een belangrijke rol in spelen. Dit verdient een betere kans dan tot op heden. Hiervoor willen wij geld ter beschikking stellen.

Arshak Mazloumian

Arshak Mazloumian

Arshak Mazloumian is student Nederlands recht en sinds de verkiezingen van 2018 gemeenteraadslid namens de PvdA Enkhuizen. Een stad waar iedereen zich thuis kan voelen. Waar niemand vergeten wordt. Waar we vóór elkaar strijden in plaats van tegen elkaar.  Waar liefde voor anderen en liefde voor Enkhuizen leidt tot vooruitgang. Dit is waar ik de aankomende raadsperiode

Meer over Arshak Mazloumian