Werk in de gemeente!

Enkhuizen is een grote werkgever in de regio. Dat is zo, dat moet zo blijven! Het midden- en kleinbedrijf, toerisme, de zaadsector en de kunststofindustrie zijn dus van groot belang voor ons allemaal.

Enkhuizen is een grote werkgever in de regio. Dat is zo, dat moet zo blijven! Het midden- en kleinbedrijf, toerisme, de zaadsector en de kunststofindustrie zijn dus van groot belang voor ons allemaal.

Met al deze sectoren zullen we doorlopend in gesprek moeten zijn en blijven om samen te zoeken naar oplossingen van problemen en kansen voor de toekomst. Dat doen wij graag! Een goede startersregeling vormt de basis voor nieuwe banen en moet dus blijven en worden uitgebreid, daar staan wij voor. We zijn niet voor niets de partij van de ARBEID. Daarbij zullen we natuurlijk wel altijd de balans tussen wonen, werken, toerisme en milieu in Enkhuizen goed in de gaten moeten blijven houden.

Alle sectoren kunnen op onze steun rekenen als het gaat om werk. Wij denken en werken daar graag aan mee!

Nieuwe bedrijvigheid willen wij faciliteren met goede bedrijventerreinen waar ruimte is voor ontwikkeling. Daarnaast is nieuwe vestiging van lichte bedrijvigheid in leegstaande of vrijkomende panden in de stad voor ons ook bespreekbaar.