Een actief verenigingsleven verbindt Enkhuizen.

Verenigingen zijn een zeer belangrijke pijler van de Enkhuizer samenleving, en die mag worden versterkt. Zij vervullen een sterk bindende en sociale rol in het welzijn van ons allemaal.

Verenigingen zijn een zeer belangrijke pijler van de Enkhuizer samenleving, en die mag worden versterkt. Zij vervullen een sterk bindende en sociale rol in het welzijn van ons allemaal.

Verenigingen en scholen kunnen, om elkaar te versterken, meer samenwerken. Dit leidt tot bredere scholing, en een (nog) actiever verenigingsleven. Dat geldt voor het welzijnswerk, culturele instellingen en de sportverenigingen.

Door het opzetten van een zgn. “Verenigingscarrousel op scholen” kunnen kinderen kennis maken met diverse sport- en cultuurverenigingen. De gemeente heeft hier een faciliterende rol in. Afsluitend komt er een jaarlijks verenigingsevenement waarin alle verenigingen de kans krijgen te laten zien wat ze doen, maar ook wat ze gaan doen.

Er zijn op dit moment verschillende vormen van ondersteuning die ervoor zorgen dat alle kinderen kunnen meedoen aan sport en/of sportverenigingen. Maar de manier waarop wij dit daarnaast willen organiseren zorgt ervoor dat meedoen een stuk makkelijker wordt. Iedereen mag meedoen, kan meedoen, en doet mee!

Voorwaarde om dit te kunnen realiseren is natuurlijk ook dat “onze verenigingen” goed worden gefaciliteerd. Hierin zijn al slagen gemaakt, maar we zijn er nog niet. Huisvesting is iets waar de gemeente een grote rol in kan spelen. Een voorbeeld is de Drecht. Een plek waar veel verenigingen gebruik van maken. De Drecht wordt nu aangepakt en dat is een mooi begin, maar er is nog veel meer nodig. Wij willen daar ook voor gaan omdat wij geloven in “onze verenigingen” en het belang daarvan voor Enkhuizen!

Niels Daems

Niels Daems

Mijn naam is Niels Daems, 44 jaar en al ruim 20 jaar woonachtend in Enkhuizen. Vanaf het begin verliefd geworden op deze mooie stad. Met zijn historische binnen stad, het prachtige IJsselmeer en gezellige kroegen. Ik ben nog niet zo lang lid van de partij maar altijd al geïnteresseerd geweest in de politiek en de

Meer over Niels Daems