Een actief verenigingsleven verbindt Enkhuizen.

Verenigingen zijn een zeer belangrijke pijler van de Enkhuizer samenleving, en die mag worden versterkt. Zij vervullen een sterk bindende en sociale rol in het welzijn van ons allemaal.

Verenigingen en scholen kunnen, om elkaar te versterken, meer samenwerken. Dit leidt tot bredere scholing, en een (nog) actiever verenigingsleven. Dat geldt voor het welzijnswerk, culturele instellingen (o.a. de muziekschool, theaterschool, Drom, bibliotheek) en de sportverenigingen.

Door het opzetten van een zgn. “Verenigingscarrousel op scholen” kunnen kinderen kennis maken met diverse sport- en cultuurverenigingen. De gemeente heeft hier een faciliterende rol in. Afsluitend komt er een jaarlijks verenigingsevenement waarin alle verenigingen de kans krijgen te laten zien wat ze doen, maar ook wat ze gaan doen.

Om een en ander te realiseren moeten de binnensportfaciliteiten worden gerevitaliseerd dan wel vervangen. Ook de haalbaarheid van nieuwbouw van een nieuw (groot) algemeen sportpark, eventueel in combinatie met een tweede brede school, dient daarbij te worden onderzocht. Voor het beheer van de diverse sportaccommodaties moet breder worden gekeken. Een samenwerking met Stedebroec, Enkhuizen en Drechterland ligt hierbij voor de hand.

Er zijn op dit moment verschillende vormen van ondersteuning die ervoor zorgen dat alle kinderen kunnen meedoen aan sport en/of sportverenigingen. Maar de manier waarop dit is georganiseerd kan anders, waardoor meedoen een stuk makkelijker wordt. Iedereen mag mee doen, kan mee doen, en doet mee!

Jacco Sandstra

Jacco Sandstra

Even voorstellen. Mijn naam is Jacco Sandstra, West-Fries wereldburger met een sporthart en een passie voor onderwijs. West-Fries omdat ik hier, in Enkhuizen, geboren ben en thuis voel. Wereldburger door ervaring. Een sporthart heb ik altijd gehad en als trainer in diverse disciplines ben ik lang fulltime in de sport werkzaam geweest. Ten slotte dan

Meer over Jacco Sandstra