Passende & betaalbare woningen

Er zal de komende tijd veel gebouwd moeten gaan worden. Daarbij zetten wij in op wat volgens ons nodig is in Enkhuizen. Betaalbare en passende woningen dus!

Er zal de komende tijd veel gebouwd moeten gaan worden. Daarbij zetten wij in op wat volgens ons nodig is in Enkhuizen. Betaalbare en passende woningen dus!

Met een vergrijzende bevolking zullen er voldoende appartementen voor ouderen moeten komen, maar ook betaalbare woningen voor jongeren en passende woonruimte voor eenpersoonshuishoudens. Iedereen in Enkhuizen moet betaalbaar kunnen wonen. Wij gaan uit van tenminste 30 procent van de woningen in de nieuwbouwprojecten die beschikbaar zijn voor starters en sociale koop- of huurwoningen, zowel binnen als buiten de vesting. Ook voor de binnenstad geldt dat iedereen er moet kunnen wonen. Nieuwe woningen zijn verder duurzaam, het liefst zelf energieopwekkend en levensloopbestendig.

We willen dat in Enkhuizen de regel gaat gelden dat woningen bij verkoop ook daadwerkelijk worden bewoond door de nieuwe eigenaar. We willen voorkomen dat (grote) vastgoedbezitters panden tegen een hoge huur gaan verhuren en woningen onbereikbaar worden voor onze bewoners en woningzoekenden.

Arshak Mazloumian

Arshak Mazloumian

Hey,   Mijn naam is Arshak Mazloumian en sinds de verkiezingen van maart 2018 sta ik bekend als het jongste Enkhuizer raadslid ooit. Dat jaar stond ik onder andere op tegen zwerfaval door met succes een motie in te dienen voor statiegeld op plastic en blik. In de jaren daarna, diende ik onder andere een

Meer over Arshak Mazloumian