Passende woningen

Bij het bouwen van woningen moet uitgegaan worden van de veranderende behoeften, daarom moeten we divers bouwen. Wij staan voor voldoende appartementen voor ouderen, betaalbare woningen voor jongeren en passende woonruimte voor eenpersoonshuishoudens.

Iedereen in Enkhuizen moet betaalbaar kunnen wonen. Wij gaan uit van tenminste 30 procent van de woningen in de nieuwbouwprojecten die beschikbaar zijn voor starters of sociale woningbouw. Verder moet midden-huur (tussen 700 en 1000 euro) worden gestimuleerd, dit bevordert de doorstroming van sociale huurwoningen.

Historische binnenstad

Bij nieuwbouw of vervangende bouw mag het beeld van de historische binnenstad niet onder druk worden gezet door “verdichting”. In de binnenstad wordt zo gebouwd dat er ook wordt voorzien in meer speelruimte en meer groen. Bij nieuwbouw binnen de vesting gaat de voorkeur uit naar duurzame, zelf energieopwekkende woningen die levensloopbestendig zijn. In de buitenstad mag alleen nog energieneutraal gebouwd worden.

Kadijken

Bij passend wonen voor iedereen moet ook goed rekening worden gehouden met voorzieningen in de diverse wijken. Zo kan de wijk Kadijken niet alleen beter ontsloten worden, maar moeten er ook meer voorzieningen komen waar mensen elkaar kunnen ontmoeten.

Anton Swart

Anton Swart

Geboren in 1953 te Alkmaar. In 1996 hier komen wonen. Van beroep bouwkundig adviseur, maar ook leidend in een constructieve opbouw van tevreden mensen. Ik kom op voor verbetering van een nog meer gezonde samenleving. Op vrijwillige basis sociaal bewogen en dienend. Zowel voor jonge kinderen (st. Leergeld) als voor de ouderen onder ons. (ver.

Meer over Anton Swart