Samen groot en sterk!

De huidige ambtelijke fusie van de SED-gemeentes is voor de PvdA de opmaat naar een bestuurlijke samenwerking.

De afgelopen periode is zwaar ingezet op een ambtelijke fusie van de SED-gemeentes. Voor de komende periode moet worden gekeken naar de onontkoombare bestuurlijke fusie Daarom moet in de komende periode een onderzoek naar de haalbaarheid van bestuurlijke samenvoeging worden uitgevoerd. Bij een eventuele samenvoeging dient de lokale dienstverlening gedegen gewaarborgd te zijn.