Lokaal Voor Elkaar

Als Partij van de Arbeid (PvdA) in Enkhuizen zetten wij in op een beleid dat vooral ten goede komt aan onze eigen inwoners. Bekend is dat we als gevolg van de crisis en bezuinigingen een financiële pas op de plaats moet maken. Dat vraagt om eerlijk en realistisch bestuur. Voor onze kandidaten en ons verkiezingsprogramma 2014 zie tab “verkiezingen 2014”.


Hier staan wij voor

  • In de gemeentebegroting wordt eerder gekozen voor mensen in nood dan voor stenen in nood.
  • De PvdA wil een duurzame stad, waarin verstandig omgegaan wordt met energie en materialen.
  • Parkeervergunningen voor bewoners zijn alleen rechtvaardig als toeristen ook meebetalen aan het parkeren.

Kadernota 2018 – tweede termijn

24 juli 2017

Toen de tweede termijn van de kadernota behandeld werd, hadden we er twee avonden vergaderen op zitten. Veel punten op de agenda hadden de nodige aandacht gevraagd. De raad ging de tweede termijn duaal te lijf. Het groot aantal amendementen en moties wekt bij de PvdA de indruk dat partijen tegen het eind van deze

lees verder »

Kadernota 2018 – eerste termijn

24 juli 2017

Lokaal voor elkaar Deze kadernota gaat over 2018; het jaar van de gemeenteraadsverkiezingen. Het bestuur van Enkhuizen heeft een roerige periode achter de rug: de decentralisaties, een ambtelijke fusie en een collegewisseling. Enkhuizen is een ondernemende stad met nieuwe ideeën en bedrijvigheid. Vele vrijwilligers zetten zich in voor een groot scala aan activiteiten. Bij deze

lees verder »

Raadsvergadering 6 juni 2017

door Karin Kunst op 19 juni 2017

In deze vergadering ging de meeste aandacht uit naar de zienswijzen voor verschillende gemeenschappelijke regelingen. Gemeenten werken met elkaar samen op verschillende terreinen. Soms is samenwerking wettelijk voor ge- schreven, zoals bij de veiligheidsregio’s. Maar meestal is de samenwerking vrijwillig, bijvoorbeeld bij afvalverwerking, of een gezamenlijke sociale dienst.  De raad heeft zienswijzes gegeven over jaarstukken

lees verder »

Enkhuizer PvdA raadslid Shawn Vriendjes gaat naar Rotterdam.

door Karin Kunst op 11 juni 2017

Shawn Vriendjes stopt helaas als raadslid in Enkhuizen omdat hij gaat verhuizen naar Rotterdam. Na de zomervakantie gaat Shawn in die stad een Master Bestuurskunde doen. Daar hoort ook het zoeken naar huisvesting bij. Iets waar je vroeg mee moet beginnen. Sneller dan gedacht heeft Shawn woonruimte gevonden en dat betekent dat hij dan geen

lees verder »

Benoeming Wethouders

door Karin Kunst op 11 april 2017

Raadsvergadering 4-4-2017 Na het vertrek van wethouder Olierook, en het ter beschikking stellen van de portefeuilles door de wethouders Wijnne en Kok, ontstond een situatie waar de PvdA niet om gevraagd had. Als je de notulen van die betreffende vergadering leest (7 en 8 febr.)  zie je dat elke partij zijn eigen afweging heeft gemaakt

lees verder »

College stapt op

door Karin Kunst op 10 maart 2017

Tijdens de raadsvergadering van 7 februari is het college gevallen. Dit naar aanleiding van de aangenomen motie van wantrouwen jegens wethouder Olierook. De overige wethouders hebben daarop – uit collegialiteit – besloten ook op te stappen. De aanleiding tot de motie van wantrouwen was de uitkomst van de audit sociaal domein. De conclusie van dit

lees verder »

Verslag raadsvergadering 5 juli

door Karin Kunst op 10 juli 2016

Regionaal Cultureel netwerk. In Enkhuizen is de afgelopen jaren overleg geweest met scholen, culturele instellingen en de gemeente om in samenwerking met elkaar meer profijt te kunnen hebben van elkaar, zodat de cultuur educatie aan kinderen maximaal is. Dat leidde tot een interessant netwerk. Dat was nodig omdat de ondersteuning voor cultuuronderwijs vanuit de provincie

lees verder »

Actief worden voor de PvdA Enkhuizen?

door Karin Kunst op 21 juni 2016

Ben jij betrokken bij Enkhuizen en wil jij bijdragen aan een sociaal Enkhuizen? Wij zoeken mensen om onze fractie uit te breiden met een commissielid en fractieondersteuners. vacature commissielid Voor onze fractie zijn wij op zoek naar iemand die commissielid wil worden. Als commissielid draag je een steentje bij in de commissievergadering en de besluitvorming

lees verder »

Raadsvergadering 10 mei 2016

door Karin Kunst op 22 mei 2016

In de raadsvergadering van 10 mei werden er twee onderwerpen besproken. Het eerste onderwerp ging over de mogelijkheden voor het uitbreiden van de parkeercapaciteit nabij het station. In de commissievergadering heeft de PvdA al uitgebreid haar bedenkingen uitgesproken. In de raad hebben we onze wensen en voorkeuren uitgesproken, want er was geen draagvlak om het

lees verder »

Gezichtsbepalende haven dempen voor extra parkeerplekken in de stad?

door Karin Kunst op 20 april 2016

Op de agenda van de vergadering van de commissie grondgebied van april, is gesproken over het voorstel van het college om voor het buitenmuseum maximaal 450 extra parkeerplaatsen nabij het station aan te leggen. Dat gaat zo niet! Wij vinden dat dergelijke plannen eerst goed met alle betrokkenen en belangstellenden moeten worden besproken en overlegd

lees verder »