Fractieondersteuning

Jan van Oostende

Geboren in 1959 te Nieuwer-Amstel, en in 1987 ben ik in Enkhuizen komen wonen. Sinds 1995 ben ik als reder een zelfstandig ondernemer. Ik heb, als sociaal en bij mijn leefomgeving betrokken mens,  altijd in allerlei besturen zitting. De PvdA is voor mij de meest logische keus; Sociaal, Rechtvaardig maar ook oog voor het kleine. Altijd een afgewogen keuze makend om het totale bestaan van een ieder te willen verbeteren.