Raadsleden

Jacco Sandstra

Jacco Sandstra

Fractievoorzitter

Karin Kunst

Karin Kunst

Bestuurslid

Welzijn, cultuur en sport. Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting. Economische zaken, toerisme en recreatie. Havens.