Door op 7 juli 2014

Verslag Raadsvergadering 1 juli 2014

De raadsvergadering van 1 juli was een lange vergadering. Dat kwam voornamelijk door het agendapunt het Recreatieoord Enkhuizer Zand. Geven wij het college de opdracht om verder te gaan met dit plan? Go or No Go?

Welke randvoorwaarden en wegingscriteria geeft de raad mee om verder uit te werken zodat het college met een raadsvoorstel kan komen met daarin een concreet aanbestedingsdocument en gunningscriteria?

Er is draagvlak voor het vlekkenplan zo blijkt uit peilingen. Jammer dat er zo laat begonnen is met dit vlekkenplan nu de economische realiteit zo anders is. Nu moeten de plannen bijgesteld worden. Met dit raadsvoorstel dreigt het plan te verwateren, zonder grenzen. Wij gaan voor een go – als zowel het vlekkenplan als de doelstelling het uitgangspunt blijven.

De PvdA vindt dat het doel van het opwaarderen van het Enkhuizer Zand is, het creëren van een goede recreatieve voorziening voor onze inwoners. Er komt dus in de eerste plaats een knap, openbaar strand met goede faciliteiten. Al het andere (camping, vakantiehuisjes etc.) komt op de tweede plaats. De vakantiehuisjes zijn wel van belang als kostendrager en als stimulans voor de lokale economie. Zonder vakantiehuisjes geen opwaardering van het Enkhuizer Zand. Ons eerste amendement heeft als doel dit als kern van het project te behouden.

Met een tweede amendement hebben we willen vastleggen dat er een grens zit aan het oprekken / verkleinen van vlekken (bijvoorbeeld de vlek strand, ligweiden, camping, etc.) en de functies, om er voor te zorgen dat er bijvoorbeeld voldoende strand en ligweide komen en dat niet allerlei verschillende functies zomaar aanzienlijk kleiner of groter worden ten koste van andere functies.

Aanvankelijk dacht de PvdA dat we dit laatste amendement wel konden samenvoegen met die van SP over het zwembad: het behoud van die functie. Het duurde even maar de coalitie was niet bereid enig amendement of idee van de oppositie te steunen.De eigen amendementen waren op voorhand dichtgetimmerd. Geen ruimte voor andere ideeën dus.

Toen werd duidelijk dat er dan een – no go – zou komen van de hele oppositie. Het college had een andere mening dan de coalitie en wilde een breder gedragen besluit om verder te gaan met dit project. Zij namen bijna alle punten van de oppositie over. (Deze toezegging zal op het raadsinformatie systeem te vinden zijn.)

In de commissievergadering heeft de PvdA aangegeven dat wij behoefte hebben aan een haalbaarheidsonderzoek en een maatschappelijke kosten-baten analyse. Ook de VVD kwam in die vergadering met een dergelijk verzoek. Zij wilde een risicoanalyse. Ook dat komt er dus.

Zo passeerde het college de eigen coalitie! Het resultaat was dat er een unaniem besluit door de raad genomen werd: een GO.

De PvdA heeft in deze vergadering met alle voorstellen ingestemd. Het besluit over de Begroting SED (Stedebroec, Enkhuizen en Drechterland) wil ik hier in het bijzonder noemen, omdat het hoort bij een grote verandering in de ambtelijke organisatie.

(overige voorstellen: Rol van de raad bij het interbestuurlijk toezicht en Omzetting van Openbare Stichting Leerzaam naar een bijzonder neutrale stichting )

In deze vergadering heeft de PvdA verzocht om een raadsbrief over de ontwikkelingen rondom het SMC, omdat we hierover in de krant de laatste tijd allerlei berichten lezen.

Dit was de laatste vergadering voor het zomerreces.