Door op 14 december 2014

Toegangstijden

In de raadsvergadering van 2 december 2014 heeft de PvdA een initiatiefvoorstel om de uiterste toegangstijden voor café’s en discotheken aan te passen, gesteund.

In het voorstel werd aan de burgemeester het verzoek gedaan om met ingang van het jaar 2015 de uiterste toegangstijden voor cafés en discotheken te verruimen van 1.00 uur naar 2.00 uur zodat deze in de pas lopen met de uiterste toegangstijden van de andere Westfriese gemeentes die deze toegangstijden verruimd hebben. Daarnaast wordt het dan zeer wenselijk geacht dat het college op korte termijn in overleg gaat met de horeca om gezamenlijk een adequaat tegengaan van geluidsoverlast voor bewoners rondom de uitgaansgebieden te organiseren en handhaving daarvan te borgen;

We hebben dit verzoek aan de burgemeester gesteund. In ons verkiezingsprogramma stellen wij dat alcoholmatiging onder jeugdigen noodzakelijk is: doe gewoon de kroegen dicht om 02.00 uur, dat is doeltreffender dan een toegangsstop om 24.00 uur. Is het ook weer eerder rustig op straat. Dat zeiden we al in 2011, toen de toegangstijden werden ingevoerd en dat vindt PvdA nog steeds.

De burgemeester heeft het verzoek overgenomen maar erbij gezegd dat hij de tijd neemt om deze verandering goed voor te bereiden. Voor het nieuwe toeristenseizoen begint, zal e.e.a. in werking treden. Als de burgemeester om wat voor reden dan ook het verzoek toch niet gaat uitvoeren, dan zal hij daarmee terug komen naar de raad.

Tegelijkertijd hebben wij er op aangedrongen dat, nu de eenheid in de regio weg is, het goed is dat de burgemeester scherp blijft toezien op handhaving van de 18 jaar grens voor alcohol.

Ook hebben we van de gelegenheid gebruik gemaakt om een aantal vragen te stellen: over het effect van de leeftijdsverhoging, of de voorlichting over de schadelijke gevolgen geland is, of gaan jongeren nu gewoon thuis drinken, feestjes geven en of dat het comazuipen afneemt in deze regio? Dat laatste is overigens aan het afnemen en dat is winst.

We onderstrepen het belang dat we ons blijven focussen op de voorlichting en handhaving van regels waar alcohol te verkrijgen is, bijv. door het naleven van de ID-plicht.

In regionaal verband zou nu gekeken kunnen worden wat wij de jongeren tot 18 jaar voor uitgaansmogelijkheden bieden zonder alcohol.

Het alcohol- en pillengebruik is niet het domein van de jongeren alleen. Ouder(s) en ouderen kunnen zelf kritisch naar hun voorbeeldfunctie kijken en daar op aangesproken kunnen worden.

De eerste pillengebruikers van toen zijn nu immers al op leeftijd: wellicht al opa en oma.