Door op 23 januari 2016

Subsidieverlening – stand van zaken

Naar aanleiding van de raadsbrief over de subsidieverlening heeft de PvdA verzocht om deze brief op de agenda te zetten van de commissievergadering van 18 januari. Omdat het subsidiebeleid gewijzigd is vond de PvdA de informatie te summier om de gevolgen daarvan goed in beeld hebben.
We wilden meer weten over wat en met wie het nieuwe beleid geëvalueerd wordt. Duidelijk is geworden dat de evaluatie zowel gaat over de procedure als ook over de inhoud. In de beschikking is hier e.a. over opgenomen. Er is weinig respons, dat is jammer want uit deze reacties kunnen adviezen volgen voor de subsidieregeling voor 2017. Er wordt nu gekeken naar een andere manier van evalueren. 
 
We hebben verzocht om een lijst waarin wordt aangegeven waarom een subsidie al dan niet is toegekend. In deze lijst kun je goed zien wat er nu aan het veranderen is door het nieuwe beleid.  Bijvoorbeeld dat het merendeel van de afwijzingen, tot nu toe, gaat om aanvragers die geen subsidie meer krijgen omdat ze te veel geld hebben om ervoor in aanmerking te komen.
 
De PvdA vindt het prima dat er kritisch gekeken wordt of subsidies ook effectief gebruikt wordt. Wel hebben wij onze zorg uitgesproken of we clubs die geld hebben gereserveerd met een bepaald doel, zo niet om zeep worden geholpen. 
 
De PvdA vindt dat subsidie moeten worden verleend aan aanvragers die zaken bieden die een bijdrage leveren aan het beleid van onze gemeente. Bij het vaststellen van het nieuwe subsidiebeleid heeft de PvdA gepleit voor een andere formule voor de vermogenseis bij kleine subsidies. Verenigingen die netjes geleid worden en geld op de bank hebben, krijgen geen subsidie. Goed beleid wordt dus bestraft en slecht beleid beloond.  Het huidige beleid hebben wij daarom niet gesteund.
 
In de commissievergadering werd duidelijk dat de gemeente nog druk bezig is met het afwikkelen van de aanvragen om subsidies. Vandaar dat nog niet alles helemaal duidelijk is. In februari is er een totaalbeeld. Dit totaalplaatje komt op de website van de gemeente, zodat iedereen kan zien hoe het zit. Op dat moment kunnen we altijd weer vragen stellen. Ondertussen is ook duidelijk hoe het nu zit met de subsidie bij het Inloophuis Pisa en het Parktheater Hoorn. Pisa krijgt  3500,-  subsidie. Het Park krijgt geen subsidie , waar het Park zich bij neer legt. Wel gaat er nog een overleg plaats vinden tussen de theaters, hoe men elkaar kan versterken en wat er mogelijk is. Als dit tot concrete doelen leidt kan het mee genomen worden in de Subsidieregeling 2017.