Door Karin Kunst op 24 februari 2014

Sportdebat

 

De PvdA heeft deelgenomen aan het sportdebat in het RSG (11 februari)

Het initiatief tot samenwerking van verschillende sportverenigingen is volgens de PvdA een positieve ontwikkeling. Ook is de PvdA een voorstander van het multifunctionele gebruik van sportaccommodaties. Tijdens het debat over sport werd opnieuw de discussie gevoerd of de sportvelden op Immerhornpolder zouden blijven. Opmerkelijk want 5 november 2013 was dit al door de raad besloten. Ook is in de Programmabegroting 2014  besloten dat dit jaar onderzocht wordt welke investeringen op Immerhorn nodig zijn en wat de mogelijkheden zijn van het gezamenlijk gebruik van Immerhorn en de samenwerking van de verenigingen. Verder wordt bekeken of invoegen van de hockeyvereniging tot de mogelijkheden behoort.

Samenwerken is het sleutelwoord bij het verbeteren van onze sportaccommodaties. Gezamenlijk zullen sportverenigingen en de gemeente een financiële bijdrage hierbij moeten leveren. In een tijd met beperkte financiële middelen kunnen de dingen  alleen voor elkaar komen als er met realistische plannen gewerkt wordt.

Dan is het afgelopen met jarenlange onduidelijkheid en besluiteloosheid, frustraties en het vooruitschuiven van besluiten. Willen de verenigingen die gebruik maken van Immerhorn spijkers met koppen slaan, dan kan dat volgens de PvdA alleen langs de nu ingeslagen weg!

 Lees flyer stelling sportdebat pvda over onze standpunten bij het debat.

Karin Kunst

Karin Kunst

Karin Kunst is vanaf 2006 actief PvdAer, eerst als commissielid en sinds 2009 als raadslid. In de periode 2014-2018 was zij fractievoorzitter.  De afgelopen jaren heeft zij zich voornamelijk gericht op het Sociale Domein. Na 12 jaar is het tijd om een stapje terug te doen. Vanuit die positie is zij betrokken bij de fractie

Meer over Karin Kunst