Door op 22 februari 2016

Rioolwateranalyse verdovende middelen

Dat er in Enkhuizen een onderzoek gedaan is naar drugsgebruik in het riool, is ondertussen wereldwijd bekend. De PvdA heeft in 2014 gezegd dat dit onderzoek alleen leidt tot cijfers over de hoeveelheid drugs in het riool, maar wat je er vervolgens mee gaat doen, dat was ons niet duidelijk. Meer geld naar drugspreventie en veiligheid? 

De keuze tot (overmatig) drugsgebruik is een gedragsprobleem, daarvan vind je de oplossing niet in het riool, die moeten we zoeken in het gedrag van mensen.  In de regio is gekozen voor een gezamenlijke aanpak met betrekking tot (overmatig) alcohol en drugs. Eén rioolonderzoek in Enkhuizen staat daar los van.
Net als het college raadde de PvdA het onderzoek af. Voorstanders van dit onderzoek waren echter in de meerderheid (NE,SP, CDA en CU/SGP)
 
Het rioolwater is gedurende een week onderzocht. Daaruit blijkt dat er een gemiddeld gebruik is van de onderzochte drugs, maar in sommige gevallen was het gemiddelde hoger dan in vergelijkbare gemeenten. 

Bij Amfetamine gebruik is er sprake van een bijzonder beeld dat niet goed te verklaren is. Dat maakt dat je met dit ene onderzoek weinig kunt.

Als je al behoefte hebt om Enkhuizen als narco hoofdstad te bombarderen dan is dus op zijn minst een tweede onderzoek nodig.

De PvdA vond dit onderzoek sowieso al niet zinnig, omdat je niets in handen krijgt waarmee je gericht iets kunt doen. Je weet niets over de gebruikers of dat er wellicht een lozing was.
Het is voor de PvdA te makkelijk om het drugsgebruik op één meetpunt te baseren. Er was bovendien geen onderzoeksvraag dat in verband staat met het regionale alcohol en drugsbeleid.  Je kunt op grond van dit onderzoek geen beleid maken; welke extra maatregelen zou je zou kunnen treffen gericht op wie of wat ? Ook zegt deze uitslag niets over de mate van effectiviteit van het ingezette beleid.  Met deze gegevens heb je dus niets in de hand om nieuw beleid te maken.
Het verbaast de PvdA dat het college met de resultaten van het riool-onderzoek een plan van aanpak gaat opstellen. Terwijl wij ook de omliggende gemeenten ( in de krant) echt horen zeggen dat uit dit onderzoek geen conclusies zijn te trekken over daadwerkelijk gebruik van drugs. 
 
Over de gebruikers zelf zijn we dus niets wijzer geworden. Of het nu gaat om  jongeren, volwassenen , illegale lozingen etc. Het college wil het drugsgebruik verder bespreekbaar maken en samen met verschillende partijen zoals ouders, jongeren, scholen, horeca, politie en het Stadsteam werken aan het terugdringen van drugsgebruik binnen onze stad.
Volgens mij gebeurt dit al en is dit de strekking van het regionale beleid.
Om jongeren zelf meer te betrekken bij de preventie dat lijkt een goede zaak . 
Het drugsbeleid richt zich op jongeren tot 23 jaar. Wellicht wordt het tijd om ook beleid te ontwikkelen voor volwassenen, zoals dat gebeurt voor alcohol en roken.  Het zijn de jongeren die je wilt behoeden voor problematisch drugsgebruik, maar onderschat niet dat er ook volwassenen gebruikers zijn.
Het voorstel in Hoorn om een enquete te houden onder jongeren spreekt ons wel aan omdat het meer inzicht kan geven in de problematiek, maar het zou ook interessant kunnen zijn om dit bij volwassenen te doen.