Door op 19 juni 2017

Raadsvergadering 6 juni 2017

In deze vergadering ging de meeste aandacht uit naar de zienswijzen voor verschillende gemeenschappelijke regelingen. Gemeenten werken met elkaar samen op verschillende terreinen. Soms is samenwerking wettelijk voor ge-
schreven, zoals bij de veiligheidsregio’s. Maar meestal is de samenwerking
vrijwillig, bijvoorbeeld bij afvalverwerking, of een gezamenlijke
sociale dienst.
 De raad heeft zienswijzes gegeven over jaarstukken en begrotingen van de verschillende gemeenschappelijke regelingen. Belangrijke item was de vraag of op deze manier de raad haar rol als opdrachtgever goed kan vervullen bij het maken van beleid in die gemeenschappelijke regelingen.
Hier is onvrede over en is het daarom mogelijk om dat op een andere manier te regelen dan nu het geval is? Een motie hierover werd unaniem aangenomen. 
Die onvrede wordt op dit moment het meest gevoeld bij de gemeenschappelijke regeling Werksaam Westfriesland. Een zienswijze afgeven wordt niet echt gezien als een effectief middel om te kunnen sturen op het beleid van WerkSaam. 
Hoewel er ruimte is voor eigen invulling van beleid voor de deelnemende gemeente, verloopt dit niet zoals de raad verwacht.( Maximaal 10% van de re-integratiemiddelen uit het participatiebudget kan gereserveerd voor specifieke gemeentelijke wensen ten aanzien van doelgroepen.) 
Enkhuizen wil al vanaf het begin mensen begeleiden die een grote afstand tot de arbeidsmarkt hebben, maar dit komt niet goed van de grond. 
Ook wil Enkhuizen vanaf het begin een eigen fysiek loket. Bij de vaststelling van het bedrijfsplan heeft de gemeenteraad hierover een amendement ingediend. Ook dit loket komt niet van de grond.
Het leidt tot frustraties bij de raad. De PvdA heeft een motie gesteund waarin de raad in gesprek wil met de directie van WerkSaam.
Het was een bijzondere avond met een lege plek naast me en Shawn Vriendjes op een stoel op de tribune. Aan het eind van de vergadering nam de raad afscheid van Shawn. De verwachting is dat in de komende raadsvergadering de bemensing weer op orde is.