Door op 7 maart 2014

Raadsvergadering 4 maart 2014

In de raadsvergadering van 4 maart hebben we ingestemd met alle voorstellen o.a. de nota lokaal gezondheidsbeleid, de nota WMO en een voorstel om meer aandacht te besteden aan het bestrijden van armoede bij kinderen

De PvdA heeft in de nota WMO een uitgangspunt toegevoegd nl. dat kwaliteit van zorg en goede arbeidsomstandigheden net zo belangrijk zijn als de laagste prijs. Het idee van de VVD naast kwaliteit ook op innovatie te letten als voorwaarde bij inkoop, hebben wij gesteund.

 

Op initiatief van de PvdA hebben GroenLinks, Lijst Quasten, HEA, de SP en CDA in een motie het college gevraagd de 120% van het minimabeleid voort te zetten. De overheid geeft gemeenten namelijk hier meer beleidsruimte voor. Wanneer we gezondheid(zorg) en gezondheidsbeleid maken , het belangrijk vinden dat mensen mee kunnen doen in  de samenleving, dan speelt geld daarbij een rol. Met een minimabeleid op dit niveau, kun je sociale uitsluiting en armoede bestrijden.