Door op 16 maart 2014

Politiek debat in Overvest: Een geslaagde middag!

Het politieke café dat woensdag 5 maart werd gehouden in  Overvest was een goed bezochte middag door bewoners en bezoekers van buiten. Een goed idee van Overvest om de deuren open te zetten voor de buurt.

Het debat ging natuurlijk over de ouderenzorg. Het thema was: ‘Laat alles zoals het is. Vele veranderingen zijn op komst en als je afhankelijk bent van zorg wil je natuurlijk wel dat het goed geregeld wordt.

Hervormingen in de zorg zijn nodig. Door minder vanuit Den Haag te organiseren en meer vanuit de gemeente, kun je meer zorg op maat gaan geven en efficiënter gaan werken. Volgens de Pvda heb je d aarvoor een goed bestuur nodig met creatieve mensen met durf. Je hebt een bestuur nodig die gaat bouwen aan zorg vanuit solidariteit. Als je zorg en begeleiding dichtbij organiseert dan kun je beter maatwerk leveren . Je kunt mensen dichter bij huis houden, dat scheelt  tijd en vervoerskosten.

We moeten als gemeente er zijn voor kwetsbare mensen die zorg nodig hebben, betaalbaar, dichtbij, betrouwbaar en continuïteit garanderen.

Eigen kracht: zelfredzaamheid, is het uitgangspunt, maar we weten bij de PvdA dat eigen kracht niet van zelfsprekend is. Daarom wil de PvdA dat wij proactief en vindbaar zijn als gemeente.

Enkhuizen: een solidaire stad. Bij de PvdA denken wij vanuit oplossingen. Wij bouwen inventief aan zorg. De PvdA wil samenwerken met u en uw familie, vrienden, buren en met verschillende instanties en/of andere gemeenten. Fatsoenlijke arbeidsvoorwaarde voor mensen die werken in de zorg. En als het niet zo gaat zoals we willen, kijken we naar welke schakel in de zorg ontbreekt en wat we moeten veranderen. Zo krijgt de PvdA het hier in Enkhuizen voor elkaar!