Door op 14 maart 2014

Plastic Afval

In het najaar van 2013 heeft de PvdA vragen gesteld over het gescheiden inzamelen  van plastic afval. Het college zou hierover een advies krijgen van HVC ( het afvalbedrijf) en in het najaar van 2013 in gesprek gaan met HVC over dit advies. Nu in het voorjaar van 2014 wil de PvdA  toch wel graag weten wat er nu precies gebeuren gaat om het inzamelen van plastic huisvuil te verbeteren. De volgende vragen zijn vandaag aan het college gesteld:

Datum: 14-3-2014

Onderwerp: inzameling plastic huisvuil

 

Geacht College,

Op 10 september 2013 kreeg de PvdA antwoord op haar vragen over het gescheiden inzamelen van plastic afval. De PvdA had hierover vragen gesteld omdat wij ons afvroegen of de manier van inzamelen van plastic afval wel effectief is en wat het nu precies opleverde. 

In de nabije toekomst is te verwachten dat er een toename zal zijn van het aantal kunststofverpakkingen per huishouden, wat ingezameld kan worden. De PvdA is een voorstander van het verzamelen van plastic. Uit het antwoord van het college bleek dat uit een vergelijking van afvalstromen door HVC valt te concluderen dat de hoeveelheid ingezamelde plastic in Enkhuizen achterblijft in vergelijking met andere CAW-gemeenten.

Uw college gaf in de beantwoording aan dat de HVC hier in haar afvalplan in het najaar van 2013 rekening mee zou houden en specifiek advies uit zou brengen aan onze gemeente. De gemeente zou naar aanleiding van het rapport in gesprek gaan met de HVC hoe dit geoptimaliseerd kan worden.

Het is nu maart 2014 en de PvdA is benieuwd wat nu het specifieke advies is van HVC over het gescheiden inzamelen van plastic huisvuil en wat er mee gedaan is.

  1. Wat is het advies en kunt u dit advies ons doen toekomen? 
  2. Heeft onze gemeente al een gesprek gehad over het advies met HVC?2.
  3. Wat heeft het college met dit advies gedaan en bent u van plan om meer plastic gescheiden te verzamelen? Zo ja, per wanneer en zo nee waarom niet? 
  4.  Hoe gaat u het gescheiden inzamelen van plastic stimuleren in Enkhuizen? 
  5.  Kunt u aangeven wat het kostenplaatje hierbij is? Levert effectief inzamelen een besparing op?

 Met belangstelling zien wij de beantwoording tegemoet,

Met vriendelijke groeten
Namens de PvdA

 

Karin Kunst