Door Karin Kunst op 28 juni 2014

Plastic Afval

In het najaar van 2013 heeft de PvdA vragen gesteld over het gescheiden inzamelen van plastic afval. Uit het antwoord van het college blijkt dat het gescheiden inzamelen van plastic in Enkhuizen achterblijft in vergelijking met de andere CAW-gemeenten. Het college zou hierover een advies krijgen van HVC (het afvalbedrijf) en in het najaar van 2013 met hen in gesprek gaan over dit advies. Maar daarover hebben wij nooit meer iets gehoord. Nu de verkiezingen achter de rug zijn wordt het hoog tijd om te vernemen wat er nu precies gebeuren gaat om het inzamelen van plastic huisvuil te verbeteren. Vandaar de volgende vragen aan het college
Karin Kunst

Karin Kunst

Karin Kunst is vanaf 2006 actief PvdAer, eerst als commissielid en sinds 2009 als raadslid. In de periode 2014-2018 was zij fractievoorzitter.  De afgelopen jaren heeft zij zich voornamelijk gericht op het Sociale Domein. Na 12 jaar is het tijd om een stapje terug te doen. Vanuit die positie is zij betrokken bij de fractie

Meer over Karin Kunst