Door op 28 juni 2014

Plastic Afval

In het najaar van 2013 heeft de PvdA vragen gesteld over het gescheiden inzamelen van plastic afval. Uit het antwoord van het college blijkt dat het gescheiden inzamelen van plastic in Enkhuizen achterblijft in vergelijking met de andere CAW-gemeenten. Het college zou hierover een advies krijgen van HVC (het afvalbedrijf) en in het najaar van 2013 met hen in gesprek gaan over dit advies. Maar daarover hebben wij nooit meer iets gehoord. Nu de verkiezingen achter de rug zijn wordt het hoog tijd om te vernemen wat er nu precies gebeuren gaat om het inzamelen van plastic huisvuil te verbeteren. Vandaar de volgende vragen aan het college