Door op 2 december 2015

Parkeerplek in het Recreatieoord Enkhuizerzand – Raadsvergadering 1/12/2015

Er komt een nieuw parkeerterrein op het Recreatieoord Enkhuizerzand (REZ), omdat er een afspraak ligt uit 2009 met Sprookjes Wonderland (SWL). Die heeft daarvoor een ton euro betaald. Echter, in het voorstel van het college wordt om een krediet gevraagd van 70.000 euro om het parkeerterrein aan te leggen. In het raadsvoorstel van staat dat er slechts 30.000 euro betaald is door SWL.
Waar is de 70.000 euro gebleven? Daar kwam geen verhelderend antwoord op.
In februari 2016 gaat de raad bespreken hoe het nu verder moet met het recreatieoord nu er geen projectontwikkelaar gevonden is. Het zou handig zijn om ook op dat moment een beslissing over het parkeerterrein te nemen. Echter, tijdens de commissievergadering en uit contact met SWL bleek dat het niet mogelijk is om een besluit over het parkeerterrein tot dat moment uit te stellen .
PvdA, D’66, VVD, HEA en Lijst Quasten kwamen met een amendement waarin werd voorgesteld om voor 30.000 euro een tijdelijke en goedkopere parkeervoorziening aan te leggen, om de verdere ontwikkelingen in het recreatieoord Enkhuizerzand niet te bemoeilijken. Dit amendement haalde het niet waarna het oorspronkelijke voorstel uiteindelijk toch werd aangenomen met 11 stemmen voor en 6 tegen.
De PvdA stemde voor omdat wel duidelijk was geworden dat er een afspraak lag met SWL en dat er nu gehandeld moet worden. Want een gemaakte afspraak moet nou eenmaal nagekomen worden. Waar de 70.000 nu precies gebleven is, daarover had de wethouder volgens de PvdA gewoon open kaart  over kunnen spelen.