Door op 25 maart 2016

Motie Grondbeleid

In de raadsvergadering van 9 maart werd Shawn Vriendjes benoemd als raadslid, daarmee volgt hij Jan van Oostende op. Sinds 2014 is Shawn commissielid en is met zijn 22 jaar  het jongste raadslid in de raad. Shawn studeert hbo Bestuurskunde aan de Hogeschool van Amsterdam. Hij begon zijn eerste avond als raadslid gelijk met een motie.

Deze avond stond o.a. de Nota Grondbeleid 2016 op de agenda. In dit stuk leggen wij als gemeente vast hoe we ons grondbeleid de komende 4 jaar willen aanvliegen. De nota was voor de PvdA aanleiding om te kijken naar ons grondbeleid van de afgelopen periode en de veranderingen die er nog aankomen. Zowel eerdere projecten als de toekomst hebben een ding gemeen: de onzekerheden.

Meer dan eens verzandt de raad in onnodig debat over procedures, technische kwesties en ontbrekende informatie. Deze onzekerheden leiden af van het helder debat waar de Enkhuizer recht op heeft.
De raad is tot meer in staat dan simpelweg constateren dat er onzekerheden zijn.  Om die reden heeft de PvdA een motie ingediend dat voorziet in een informatieplan. Dit plan stelt dat bij elk voorstel tot een grondproject – voor zover haalbaar – wordt voorzien in informatie over:

-De risico’s en haalbaarheid van het project;
-De betrokken partijen;
-Het kostenplaatje;
-De waarde van de grond;
-Een duidelijke planning.

Wat de PvdA betreft is dit noodzakelijke informatie .Via deze motie hebben we deze noodzakelijke informatie tot ondergrens gemaakt.  Dit stelt de raad in staat het debat beter geïnformeerd te voeren als het gaat over woningbouw en de bouw van bedrijventerreinen.  Het stelt ons beter in staat te sturen op ruimtelijke ordening en het creëren van ruimte voor wonen, welzijn, winkelen en recreëren.

Alhoewel vrijwel alle partijen de motie ondersteunden ervoer de Socialistische Partij het vastleggen van deze noodzakelijke informatie als een dwangbuis voor haar wethouders omdat het college gedwongen zou zijn te voorzien in informatie die zij niet heeft of wilt delen.

Wat de PvdA betreft is deze motie geen dwangbuis maar duidelijkheid en een keuze voor een meer gestroomlijnde informatievoorziening. Om een goed besluit te nemen moet alle benodigde informatie voorhanden zijn, door deze motie schept de raad duidelijkheid naar zichzelf en het college.

Na een kleine tekstuele wijziging zijn alle partijen overstag gegaan en heeft de raad unaniem gekozen voor een betere informatievoorziening voor grondbesluiten in de toekomst.