Door op 14 april 2015

Kom Op!

Balen is het, die raadsbrief van het college, waarin zij het voorstel van HVC om een derde rol-emmer voor het inza-
melen van plastic huisvuil in te voeren, een jaar uitstelt. Waarom uitstellen eigenlijk? Er is geen onderbouwing.

Bij het op stellen van de begroting 2015 in het najaar 2014 heeft de PvdA het college er op gewezen dat er vier
bestuurders meer te doen zou zijn in 2015. Het effectiever scheiden van afval, is daar een voorbeeld van.

Kom op met de plastic rol-emmer!!
Het is een gebruiksvriendelijke oplossing: dus een stimulans! Niet nog een jaartje langer die afvalzakken in je schuur.

Mensen hebben een aantal jaren vrijwillig de tijd gehad om te wennen aan het gescheiden inzamelen van plastic afval. Met een extra oranje afvalbak worden mensen juist net iets meer gestimuleerd. Als de oranje bak vaker geleegd wordt gaan er ook minder mensen met hun plastic huisvuil naar de vuilnisbelt. Het scheiden inzamelen van afval wordt zo effectiever en dat is prima want het hergebruik van afval is een goede zaak.

Kom met voldoende (ondergrondse) containers voor huishoudens die geen plaats hebben voor een extra container (bijvoorbeeld in de binnenstad). Betrek bij het bepalen van die plekken onze inwoners. Hier zijn we al jaren mee bezig om dat voor elkaar te krijgen.

We betalen allemaal voor het inzamelen van ons huisvuil. Wordt het goedkoper als we zelf ons afval scheiden en als dat afval weer hergebruikt kan worden? Ook dat kan een stimulans zijn! Daarover wil de PvdA geïnformeerd worden.

Voorafgaande aan de invoer van nieuwe systeem zal de HVC met een grote publicatiecampagne de inwoners informeren.

Ga in op het voorstel van HVC, in plaats van wikken en wegen, praten. Kom op, gewoon doen. Dat is effectiever!

De PvdA heeft onlangs weer een aantal vragen gesteld aan het college over dit onderwerp en de raadsbrief kruist onze brief. (klik hier). In de komende commissievergadering wordt de brief van het college besproken. Blijven we met vragen zitten dan kunnen we ze daar stellen.

Het lijkt trouwens ook een prima gelegenheid om met de SED gemeenten het gescheiden inzamelen van huisvuil op elkaar af te stemmen.