Door Eelco Fijma op 7 februari 2016

Jan van Oostende stopt met raadswerk

IMG_2636Ons raadslid Jan van Oostende heeft in de raadsvergadering van 2 februari jl. aangekondigd te willen stoppen als raadslid en tijdens deze vergadering afscheid genomen van de gemeenteraad van Enkhuizen. Jan is in totaal 10 jaar lang PvdA-raadslid geweest. Voor zijn raadswerk heeft de burgemeester hem in deze vergadering de zilveren stadsspeld opgespeld.

Jan is in de periode van 2002 tot 2010 raadslid geweest voor de PvdA. Na de laatste gemeenteraadsverkiezingen is niet tevergeefs een beroep op hem gedaan en is hij in 2014 opnieuw voor onze partij raadslid geworden.

Als raadslid heeft Jan zich vooral bezig gehouden met de zware portefeuille financiën en bestuurlijke zaken. Jan was (en is) daarbij altijd een betrokken, intelligente debater die zich niet gemakkelijk gewonnen gaf en een goede onderhandelaar. Dit laatste zowel tijdens als voorafgaande aan de gemeenteraadsvergaderingen. Uit eigen ervaring weet ik dat zijn telefoon voor de raadsvergaderingen vaak roodgloeiend stond en hij niet te beroerd was om in de avond- of nachtelijke uren alle politieke opties nog eens telefonisch door te nemen (andersom vond hij ook niet heel erg overigens). In de Enkhuizer politiek was Jan onomstreden (veruit) het meest deskundige raadslid als het ging om de gemeentelijke begroting en alle andere financiële zaken. Hij was alleen en samen met anderen actief met suggesties, voorstellen, moties en amendementen waarmee hij de politieke uitgangspunten van de PvdA goed onder de aandacht wist te brengen en vaak ook met succes wist te vertalen in het gemeentelijke beleid.

Wat minder bekend, maar zeker niet minder belangrijk is dat Jan als PvdA-onderhandelaar ook betrokken was bij de totstandkoming van het vorige college van burgemeester en wethouders. Mede dankzij zijn inzet kwamen we als PvdA toen weer in het college terecht met Rian van Dam als onze wethouder.

Ook in het afdelingsbestuur en tijdens verkiezingscampagnes heeft hij voor de PvdA het nodige werk verzet, waarbij hij beschikte over een onuitputtelijke voorraad campagnemateriaal.

Voor zijn grote inzet is PvdA Enkhuizen en de partij als geheel hem heel veel dank verschuldigd. En daarom is zijn vertrek als raadslid natuurlijk jammer. Jan wil echter meer tijd om samen met zijn vrouw Emmy de komende jaren te gaan zeilen op de Oostzee. En na zo’n lange periode de functie van raadslid te hebben vervuld, is die keuze heel begrijpelijk en welverdiend. Namens de afdeling wens ik mijn goede vriend hierbij alvast veel plezierige zeiltochten en een behouden vaart.

Jan zal in maart als raadslid worden opgevolgd door ons commissielid Shawn Vriendjes. Shawn heeft in de raadscommissie de afgelopen periode de nodige politieke ervaring opgedaan en kan als jong talent nu de volgende stap zetten.

Eelco Fijma
secretaris

Eelco Fijma

Eelco Fijma

Geboren en getogen in Enkhuizen. Hij is als juridisch adviseur werkzaam bij en voor gemeenten, nu vooral op het gebied van het omgevingsrecht. Daarnaast is hij sinds eind jaren negentig actief voor de PvdA Enkhuizen als afdelingssecretaris en als raadslid.

Meer over Eelco Fijma