Door op 31 maart 2014

Installatie ‘nieuwe’ gemeenteraad 27 maart 2014

Debuutrede

In de eerste plaats feliciteert de PvdA alle raadsleden, fracties en politieke partijen die hier aanwezig zijn en hun achterban. De PvdA bedankt alle mensen die gestemd hebben en met name de kiezers die de PvdA het vertrouwen hebben gegeven. 

Over het resultaat kunnen we kort zijn: de PvdA heeft hier in Enkhuizen een zetel verloren. En ja, wij vinden het ontzettend jammer. Wij kunnen dat verlies gaan duiden maar dat is in den lande al genoeg gebeurd.

 Bij de PvdA weten wij ook dat een uitslag een volgende keer weer anders kan zijn, en daar zullen wij onze uiterste best voor blijven doen. 

De afgelopen anderhalf jaar hebben wij deelgenomen aan de coalitie. Wij hebben ons ingezet voor een solidaire stad in deze moeilijke tijd en dat blijven we doen, omdat mensen zomaar uit de boot kunnen vallen en dan moet je er zijn als gemeente.

Wij hebben prettig samengewerkt in de coalitie en de sfeer in de raad was goed. 

De PvdA vindt het belangrijk dat die goede samenwerking in de raad blijft. Een stabiel bestuur is in komende raadsperiode belangrijk.

De PvdA hecht er waarde aan dat wij een college krijgen dat breed gedragen wordt. Dat is nodig om de veranderende taken op het gebied van zorg en werk uit te voeren. De PvdA wil dat die taken voor de Enkhuizers goed geregeld worden.

Ook het financiële beleid zal de nodige aandacht vragen: de bodem van de onderhoudspot wordt zichtbaar. Hoe pakt het financieel uit: de ambtelijke fusie, de bezuinigingen bij de veranderende taken? Het financiële beleid moet sociaal zijn wat de PvdA betreft. 

Kortom, sociaal staat de komende vier jaar boven aan! 

De PvdA vindt dat wij ook nu nog een partij zijn die coalitie- en collegeverantwoordelijkheid kan dragen en daartoe zijn wij graag bereid. 

Fractie Partij van de Arbeid