Door op 16 maart 2014

Het lijsttrekkersdebat in de nieuwe Doelen.

Op donderdag 13 maart jl. werd in de Nieuwe Doelen het lijstrekkersdebat gehouden. Het was een gezellige goed georganiseerde avond. Alle partijen hielden een pitch van 1,5 minuut en er werd rond drie stellingen gediscussieerd. Alleen waren de verschillen tussen de partijen niet altijd even duidelijk. Toch hebben wij de volgende gevonden.

De PvdA houdt vast aan een minimabeleid voor de doelgroep tot 120 procent van het bijstandsniveau. Ons werd wel duidelijk in de discussie dat Klaas Kok van het CDA het huidige minimabeleid niet wil handhaven, terwijl zijn fractie dat juist wel wil.

Dat de VVD /D66  vinden dat het huidige minimaniveau wel wat lager kan, ook voor mensen die nooit meer een vooruitzicht hebben op betaald werk, omdat ze al gepensioneerd zijn bijvoorbeeld.

Bij alle discussies over betaald parkeren kwamen er weer allerlei (vage) ideeën op ploppen, terwijl het algenomen besluit van de raad (realiseren van extra parkeergelegenheid voor bezoekers aan de rand van de binnenstad som deze autoluwer te maken) gemakshalve vergeten wordt. Rond dat eerst af, vindt de PvdA, voordat het alweer ideeën regent waarvan helemaal niet duidelijk is waar het een oplossing voor is en waarvan het betaald moet worden. 

Wat de PvdA betreft geen halve maatregelen dus zoals een hele blauwe zone in de binnenstad of het vergunningsysteem maar weer veranderen! Het huidige parkeervergunningensysteem wordt helemaal ingetrokken, tenzij blijkt dat er in de gemeenteraad de komende vier jaar komende vier jaar wèl werk wordt gemaakt van de realisering van de tweede fase van het parkeerbeleid; de aanleg van voldoende parkeervoorzieningen buiten de binnenstad en geleiding naar die voorzieningen om de binnenstad te ontlasten. Wij zijn dus ook geen voorstander van een parkeerfonds zonder die tweede fase. 

D66 wil bestemmingen van winkels wijzigen als dat nodig is om winkelstraten levendig te houden, en dat mag ook horeca zijn. Dat is een opmerkelijke actie van D66 die beginspraak zo hoog in het vaandel heeft. De bestemmingsplannen worden in een zwieper weer van tafel geveegd, waarvan de inkt nog nauwelijks droog is en waarin juist de inspraak van de burger  over waar horeca zich mag bevinden is verwerkt. De PvdA vindt ook dat bestemmingsplannen in de winkelstraat tijdelijk gewijzigd kunnen worden, maar wil daar juist geen horeca uitbreiden. 

De SP die zo schande spreekt van de komende veranderingen in de zorg en werk, maar toch heel graag die klus hier in Enkhuizen willen klaren met een wethouder van buiten en vindt dat een fusie met andere gemeenten niet kan. Wij vinden dat wethouders in eerste instantie in de eigen gemeente moeten wonen. Zo staat het gewoon in de Gemeentewet en als lokale bestuurder moet je weten wat er speelt in je gemeente. Wethouders van buiten kunnen, zoals het afgelopen jaar, is gebleken soms een goede oplossing zijn, maar dat is wel een tijdelijke. Verder vindt de PvdA dat de ambtelijke samenwerking met de buurgemeenten geen eindpunt kan zijn maar een basis is voor verdere bestuurlijke samenwerking waarbij ook een fusie bespreekbaar moet zijn. 

Ook was er een discussie over het Enkhuizer Zand. Sommige partijen zoals Nieuw Enkhuizen vonden dat de opwaardering van dit gebied vooral bedoeld moet zijn om de werkgelegenheid te stimuleren. Volgens de PvdA heeft het opwaarderen van het Enkhuizer Zand heeft als doel het creëren van een goede recreatieve voorziening voor onze inwoners. Daar is dit project voor opgestart. Er komt dus in de eerste plaats een knap, openbaar strand met goede faciliteiten. Al het andere (camping,  vakantiehuisjes etc.) komt op de tweede plaats. De vakantiehuisjes zijn wel van belang als kostendrager en als stimulans voor de lokale economie. Zonder vakantiehuisjes geen opwaardering van het Enkhuizer Zand. 

Als u het debat gemist heeft, kunt u het  beluisteren via radio Enkhuizen.