Door op 14 maart 2014

Hertenkamp & Camping De Vest

De PvdA heeft vragen gesteld over het Hertenkamp en Camping de Vest. Wij willen precies weten wat er nu aan de hand is.
Het gaat hier om een werkplek van werknemers van Stichting Philadelphia.

 

Burgemeester en wethouders van Enkhuizen
Postbus 11
1600 AA Enkhuizen

Enkhuizen, 13-3-2014

Onderwerp: Philadelphia en het hertenkamp en camping

 Geacht college,

Naar aanleiding van de berichtgeving in het Noordhollandsdagblad van zaterdag 8 maart jl., dat stichting Philadelphia stopt per 1 januari met het beheer van het hertenkamp en de stadscamping de Vest in Enkhuizen heeft de PvdA een aantal vragen. 

Het gaat hier om gezichtbepalende locaties in Enkhuizen. De PvdA wil weten waar de verantwoordelijkheden liggen in het verleden en in de huidige situatie over het achterstallig onderhoud 

1.Wie is verantwoordelijk voor het groot onderhoud aan het hertenkamp en de camping, de gemeente (eigenaar) of de beheerder (Philadelphia)?
2. Welke afspraken zijn hierover gemaakt tussen partijen? 
3. Hoe lang is al bekend bij de gemeente dat er binnenkort groot onderhoud nodig is, is dat meegenomen in de planning (gebouwenbeheer, accommodatienota etc.). 
4. Indien de gemeente verantwoordelijk is voor het groot onderhoud, is daarvoor gereserveerd, zo ja hoeveel en zo nee waarom niet? 
5. Wat gaat het college nu concreet doen aan deze situatie? Philadelphia is destijds aangezocht als oplossing voor het beheer van het hertenkamp en niet primair voor de dagbesteding. Dat was een (goede) bijzaak. 
6. Om hoeveel mensen gaat het en wat gebeurt er in 2015 met hun dagbesteding?
7. In het krantenartikel wordt gesproken over een interne notie over dagbesteding. Kunt u aangeven om welke notie het gaat en die aan ons doen toekomen?
8. In de krant lezen wij dat de wethouder het liefst een aparte stichting voor Enkhuizen wil inrichten voor de dagbesteding, waarbij het Hertenkamp dagbesteding blijft. Enkhuizen is een regie gemeente , hoe verhoudt zich dat?
9. De PvdA wil dat zorg dichtbij geregeld is. Het idee is dat u een aparte stichting wilt inrichten, is een dergelijk besluit een zaak van het college? En als het aan de raad is, wanneer komt u hiermee met een voorstel naar de raad?

Wij zien de beantwoording met belangstelling tegemoet.

Met vriendelijke groeten,
Namens de fractie van de PvdA

Karin Kunst