Door Eelco Fijma op 24 januari 2015

Gemeentelijke besluiten alleen nog elektronisch publiceren is geen verbetering

Tijdens de vergadering van 6 januari jl. heeft de gemeenteraad de verordening op het elektronisch publiceren vastgesteld. Helaas.

Want een gemeente is verplicht om gemeentelijke besluiten (vergunningen, bestemmingsplannen, verordeningen etc.) die meerdere personen kunnen aangaan officieel door publicatie bekend te maken. Dit geeft inwoners en andere betrokkenen de mogelijkheid om kennis te nemen van die besluiten en daar eventueel op te reageren of een juridische procedure tegen in te stellen als zij het met een besluit niet eens zijn. De landelijke, juridische hoofdregel is dat de bekendmaking minimaal in 1 huis-aan-huisblad moet plaatsvinden. De gemeente Enkhuizen maakt zijn besluiten tot dusver bekend via de gemeentelijke website en via het huis-aan-huisblad De Drom met een aparte gemeentepagina. Op zich een nette regeling.

Met deze verordening heeft de gemeenteraad echter besloten dat de bekendmaking voortaan uitsluitend via het internet (elektronisch) plaatsvindt. In het raadsvoorstel en door burgemeester en wethouders wordt gesteld dat deze maatregel gewoon een verplichting is en bijdraagt aan een transparantere overheid. In werkelijkheid leidt deze verordening echter tot een vermindering van de gemeentelijke dienstverlening. Kon je voorheen als Enkhuizer zowel via De Drom als via de gemeentelijke website op de hoogte raken van gemeentelijke beslissingen, vanaf nu worden de besluiten alleen nog maar op het internet geplaatst. Van een wettelijke verplichting waardoor er geen gebruik mag worden gemaakt van een huis-aan-huisblad is, zoals gezegd, evenmin sprake. Het gaat hier vooral om een eigen keuze van de gemeenteraad waarmee kan worden bespaard op de publicatiekosten (25.000 euro per jaar).

Bovendien zit deze verordening op het elektronisch publiceren ook nog onduidelijk in elkaar. Het (alleen) elektronisch publiceren geldt voor sommige besluiten wel en andere (mogelijk) weer niet. De Zo kun je er als burger bijvoorbeeld niet op rekenen dat als er een ontwerp van een besluit in de Drom wordt geplaatst, het definitieve besluit (waartegen bezwaar of beroep mogelijk is) ook in De Drom bekend worden gemaakt, in plaats van alleen via het internet. Wil je voorkomen dat je juridisch voor voldongen feiten komt te staan, dan zul je iedere week de website van de gemeente moeten checken. Hoezo transparantere gemeente Enkhuizen?

Na de recente afschaffing van de onafhankelijke bezwaarschriftencommissie, morrelt de gemeenteraad voor de tweede keer binnen een jaar aan de rechtsbescherming van de inwoners en bedrijven van Enkhuizen. Dat de meerderheid van de gemeenteraad, de coalitie van SP, NE, CDA en Christenunie voorop, omwille van een kleine besparing deze bescherming kennelijk niet zo heel belangrijk vindt, is, hoewel wij als PvdA daar anders over denken, een politieke keuze. Dat die keuze wordt gemotiveerd met een verhaal over meer transparantie en goede dienstverlening is echter ronduit oneerlijke politiek.

Eelco Fijma

Eelco Fijma

Geboren en getogen in Enkhuizen. Hij is als juridisch adviseur werkzaam bij en voor gemeenten, nu vooral op het gebied van het omgevingsrecht. Daarnaast is hij sinds eind jaren negentig actief voor de PvdA Enkhuizen als afdelingssecretaris en als raadslid.

Meer over Eelco Fijma