Door op 7 maart 2014

Evaluatie coalitieakkoord ‘Een nieuw Evenwicht’

Zo voor de verkiezingen is het gebruikelijk om het coalitieakkoord te evalueren. Wat heeft de PvdA met haar coalitie partners( SP, Lijst Quasten, GroenLinks, Christen Unie /SGP )bereikt in een jaar tijd?

Weet u het nog? In november 2013 is een college van D66, VVD, Nieuw Enkhuizen en het CDA opgestapt. Zij wilde bezuinigen op sociaal beleid terwijl de meerderheid van de raad daar juist op tegen was.

Met als gevolg dat in deze raadsperiode elke partij een keer in een coalitie heeft gezeten of in de oppositie. Niemand kan nu weg lopen voor besluiten die genomen zijn. Iedereen heeft moeilijke beslissingen genomen en ervaren hoe dat is. De huidige linkse coalitie, waar in het begin men nogal sceptisch tegenover stond, heeft goed werkt en is de PvdA goed bevallen.

De PvdA heeft deelgenomen aan het college. Rian van Dam is wethouder geweest.

In het afgelopen jaar:

 • Kwam er transparant en solide financieel beleid! Er is een einde gemaakt aan begrotingen met verborgen voorstellen en uitgaven van het college, buiten de raad om.Dat willen we graag zo houden!
 • .Er is bezuinigd vanuit beleid en bezuinigen zijn zo eerlijk mogelijk verdeeld.
 •  Er is een einde gemaakt aan het dralen om besluiten te nemen.

Een greep uit wat we bereikt hebben:

 • Eerder vastgesteld sociaal beleid is behouden. De bezuinigingen op onderwijs/ kinderopvang op sociale voorzieningen van de VVD, D66, CDA en Nieuw Enkhuizen zijn niet door gegaan. Bovendien hebben we juist beleid om armoede bij kinderen tegen te gaan vastgesteld.
 • Het (achterstallig) onderhoud aan de bruggen wordt opgepakt. Dit college is op de fiets gestapt en kon zo direct wel zien waar onderhoud was blijven liggen.
 • Het opknappen van recreatieoord Enkhuizerzand wordt uitgewerkt.
 •  Het sportpark blijft op Immerhorn en met de sportverenigingen al daar kunnen er nu spijkers met koppen worden geslagen.
 •  De financiën van het opknappen van de Drommedaris zijn op orde gebracht en er kwam een zakelijke overeenkomst zodat betrokken partijen niet meer in verlegenheid worden gebracht.
 •  Een nieuwe school en sporthal in de binnenstad kan worden gebouwd. De bibliotheek blijft in Enkhuizen
 • De wijkverpleegkundige komt terug als spil in de wijk. Er is een project gestart over eenzaamheid. Nieuwe zorgtaken voor de gemeente voor de jeugd, ouderen, mensen met een beperking en de participatiewet staan in de steigers.
 • Er is een visie voor de economische ontwikkeling van Enkhuizen gekomen en er kwam binnenstadsmanagement. De samenwerking met de regio is versterkt.
 • Het is zomaar een greep van wat we gedaan hebben.

Jan Raven heeft namens de PvdA iedereen bedankt voor zijn inzet en voor de samenwerking.