Door Karin Kunst op 22 april 2014

Coalitieonderhandelingen

Vanavond 14 april was er een raadsbijeenkomst over de voortgang van de coalitieonerhandelingen door de informateur mevrouw Sipkes. De informateur heeft de SP geadviseerd om een coalitie van de SP, NE, CDA en CU/SGP verder uit te werken. De fractievoorzitter van de SP, mevrouw Keesman, heeft die opdracht aangenomen.

Vorige week woensdag werd ik gebeld door de informateur die vertelde dat er niet verder met ons zou worden onderhandeld. De PvdA heeft geen enkel inhoudelijk gesprek gevoerd met de SP.

Breekpunten volgens de informateur waren: Parkeren en Woningbouw.

Parkeren:
De SP is tegen de invoering van betaald parkeren. Daar heeft de SP onze handtekening niet voor nodig omdat daarvoor waarschijnlijk al een meerderheid in de raad is. Wij adviseerden de SP hier een open onderwerp van te maken, zodat er een vrije discussie kan zijn over wat er dan wel moet gebeuren.

Woningbouw:
Het Standpunt van de SP is dat Gommerwijk West West onbebouwd moet blijven. Eventueel mogelijk bouwen aan de rand. In ons verkiezingsprogramma staat dat wij deze locatie voor de lange termijn in beeld blijven houden als potentiële woningbouwlocatie. Wat is namelijk dan precies de oplossing voor de woonbehoefte in de toekomst? Ook hierover waren we graag met de SP in gesprek gegaan.

De onderwerpen bestuur, het onderhoud , het Enkhuizerzand, het Sociale Domein, Sport- en subsidiebeleid en economie,waren geen breekpunt.

namens de fractie van de PvdA

Karin Kunst

Verslag van verkenningen door informateur na verkiezingen 2014

Karin Kunst

Karin Kunst

Karin Kunst is vanaf 2006 actief PvdAer, eerst als commissielid en sinds 2009 als raadslid. In de periode 2014-2018 was zij fractievoorzitter.  De afgelopen jaren heeft zij zich voornamelijk gericht op het Sociale Domein. Na 12 jaar is het tijd om een stapje terug te doen. Vanuit die positie is zij betrokken bij de fractie

Meer over Karin Kunst