Door op 11 april 2017

Benoeming Wethouders

Raadsvergadering 4-4-2017

Na het vertrek van wethouder Olierook, en het ter beschikking stellen van de portefeuilles door de wethouders Wijnne en Kok, ontstond een situatie waar de PvdA niet om gevraagd had. Als je de notulen van die betreffende vergadering leest (7 en 8 febr.)  zie je dat elke partij zijn eigen afweging heeft gemaakt en de meerderheid uiteindelijk voor een ‘zakenkabinet’ koos om dat vervolgens te gaan onderzoeken. 
De voorzitter vatte aan het eind van die discussie het proces als volgt samen : Volgens het gewoonterecht is het gebruikelijk dat de grootste partij (SP) het initiatief neemt. Als zij dat niet wil, dan is het aan de een-na-grootste partij (D66). Het is zaak dat er een nieuw college komt. Dat is een proces dat zich buiten de raad afspeelt. Hoe dat proces zich afspeelt, wordt nooit in de raad besloten. In theorie kunnen er zich ook twee processen tegelijk afspelen. Het is dus geen kwestie van stemmen, maar de mening peilen, zoals nu ook gebeurt.

Daarna volgde een aantal weken die voelde als een politiek achtbaan.
Er is ontzettend hard gewerkt om het bestuur in Enkhuizen weer op de rails te krijgen. In deze politieke achtbaan zijn veel gesprekken gevoerd, maar er kwamen ook geen gesprekken opgang ondanks uitnodigingen.

In het hele proces zijn er door alle betrokken besluiten genomen. Het zijn stappen waarvoor een ieder zijn eigen motivatie en verantwoordelijkheid heeft.  Waarbij niets doen ook iets doen is.
In deze situatie hebben wij onze verantwoordelijkheid genomen. Besluitvaardigheid is nodig omdat anders zaken onnodig lang stil komen te liggen.

 

Met nog een krap jaar voor de verkiezingen heeft de PvdA er voor gekozen om de controlerende en bijsturende taak van de raad meer en openlijker tot uiting te laten komen en dat is wat ons in deze nieuwe situatie bindt met Lijst Quasten, HEA, NE, D66 en de VVD.
Wethouders hebben het mandaat van de raad nodig en niet die van de achterban. Dat vraagt om wethouders voor iedereen, open en verbindend met de juiste bestuurlijke vaardigheden. Die hebben wij gevonden in de voorgedragen kandidaten: de heren Erik Struijlaart en Dorus Luyckx.  
Dat vraagt van de PvdA fractie dat wij hier in de raadszaal telkens opzoek gaan naar meerderheden voor onze standpunten. En dat gaan wij zeker doen! 

We nemen tevens afscheid van dhr. Kok, dhr. Wijnne en dhr. Olierook. De PvdA  bedankt hen voor hun inzet voor de stad en in dit huis. 

Er ligt nu een opdracht aan de raad en we hopen dat alle fracties in de raad de verantwoordelijkheid daarin oppakken. Als wantrouwen, of andere emoties daar tussen staan dan is het zaak om ook daar mee aan de slag te gaan.