Door op 14 november 2014

Begroting 2015

De fractie van de PvdA heeft geen beschouwingen bij de begroting 2015 ingeleverd. We hebben daarbij de volgende verklaring afgegeven.

De programmabegroting is gebaseerd op bestaand beleid en de uitgangspunten zoals die door de raad in eerdere begroting zijn vastgesteld . Dat wil zeggen dat geen nieuw beleid aan de begroting is toegevoegd. Daarom heeft de PvdA geen specifieke financiële beschouwing.

Deze programmabegroting is dit jaar in beeld gebracht.

In de raadsvergadering hebben we vervolgens een korte beschouwing in beeld gegeven. Deze kunt u vinden in de specifiek financiële beschouwingen van de fracties. Dit document staat op de website van gemeente Enkhuizen bij de stukken van de agenda van 11 november 2014, agendapunt 18 C, programmabegroting 2015. http://enkhuizen.notudoc.nl/cgi-bin/agenda.cgi/action=view/id=31701 .

In deze beeldrapportage kondigen we aan dat we met een amendement komen om een meerjarenzorgraming (voorzien van scenario-analyses) op te (laten) stellen waarmee de kansen en de risicos voor de komende jaren inzichtelijk gemaakt kunnen worden.

Na de beeldreportage hebben we het volgende uitgesproken:

De PvdA vindt dat er te veel bestuurd wordt in details, zonder degelijke onderbouwing vanuit een brede blik meer gericht op de toekomst. Dat zien we bij de meningsverschillen, bezuinigen (op cultuur, sport en educatie) en voorstellen in deze begroting.

Specifiek over deze financiële begroting: Nu gemeenten veel meer te zeggen krijgen over werken, wonen en zorgen, bent u in financiële zin onzeker. We hebben afgesproken dat het geld dat meekomt met de transities gebruikt wordt waarvoor ze bedoeld zijn. Dus zouden we van dit college willen horen over het beheersbaar maken van de meest majeure financiële problemen: oplopende schulden, de onderhoudspot die gevoed moet worden, meerjarenzorgplan om de wmo pot beheersbaar te krijgen, ed.

Het lijkt of u dit uitstelt omdat u geen vertrouwen in de toekomst heeft. En stelt daarom nu ook niet de juiste prioriteiten. Daarom zullen wij voor de tweede termijn andere fracties vragen ons te steunen in amendementen en of moties om onze financiën ook op de lange termijn op orde te krijgen.