Door op 9 december 2015

Alles is openbaar, tenzij…

Onze fractie heeft genoeg van de onduidelijkheid of iets nu openbaar / geheim is of niet. De website Agora waarop raads- en commissieleden vragen kunnen stellen over onderwerpen die dan voorliggen, heeft een wachtwoord. Een leuke chatbox, maar bij de beraadslaging zijn de vragen en antwoorden niet openbaar.Waarom allemaal zo geheimzinnig, waarom kan de website waarop wij vragen stellen niet gewoon openbaar zijn, zodat iedereen kan zien waar we mee bezig zijn?
Een motie -vreemd aan de orde van de dag – resulteerde in een enorme verbetering. Bij elke raadsvergadering worden de vragen en antwoorden over de stukken die dan voorliggen in een apart document aan de agenda toegevoegd.
Dat is ook logisch omdat ze onderdeel uitmaken van de beraadslaging en dus openbaar behoren te zijn.
Eenmaal bezig met het onderwerp „openbaarheid” is onze fractie verder gaan kijken, want het raadsinformatiesysteem met zijn wachtwoord is eigenlijk ook een ergernis. Waarom mag niemand weten wat voor bijeenkomsten er zijn voor raadsleden. Wat is daar zo geheim aan, dat die zaken achter een wachtwoord zitten?
Is het zo dat als bekend is dat er een vergadering is, iedereen in Enkhuizen staat te trappelen om ook te komen ofzo? Ik ga toch ook niet mee op staatsbezoek omdat ik weet dat die uitnodiging er ligt?! En hoe erg is het als belangstellende burgers op de tribune willen zitten? Gelukkig biedt de gemeentewet uitkomst in deze, tot in details.
Dus wilde de PvdA het raadsinformatiesysteem ook verlossen van zijn wachtwoord. Maar zo gemakkelijk gaat dit niet. Het presidium heeft o.a een advies gegeven waarbij de uitnodigingen van buiten op het besloten deel blijven staan en met dat advies is onze fractie het niet eens. Dus hebben we een aangepaste motie gemaakt. Het lijkt ons allemaal wat levendiger als je gewoon kunt zien waar we raads- en commissieleden naartoe gaan en met wie we allemaal praten. Een organisatie kan zijn uitnodiging benutten, als hij openbaar wordt aangekondigd.
En gaat het om personen of bedrijfsgevoelige informatie, dan is een dergelijke vergadering in beslotenheid  (conform de gemeentewet.)
Eigenlijk zou in de raadsvergadering van 1 december 2015 de discussie over dit onderwerp zijn afgrond, maar omdat de vergadering erg lang duurde, hebben we dit onderwerp doorgeschoven naar januari. Gelukkig zijn er veel raadsleden die het belangrijk vinden dat alle informatie zoveel als mogelijk voor iedereen beschikbaar moet zijn, dus we zullen er wel met elkaar uitkomen.