Ledenvergadering Gemeenteraadsverkiezingen 2018

Door Eelco Fijma op 1 februari 2018

Deze vergadering zal worden gehouden op donderdag 1 februari a.s. in hotel-restaurant het Wapen van Enkhuizen, Breedstraat 59 in Enkhuizen. Aanvang: 20.00 uur. Deze vergadering heeft de volgende agenda:

Agenda

  1. opening en mededelingen
  2. vaststellen verkiezingsprogramma gemeenteraadsverkiezingen 2018
  3. samenstelling afdelingsbestuur
  4. rondvraag
  5. sluiting

Toelichting agendapunt 2

In de ledenvergadering van december vorig jaar is afgesproken om het verkiezingsprogramma voor de gemeenteraadsverkiezingen 2018 in een aparte ledenvergadering door de leden te laten vaststellen. Aan dit programma wordt momenteel de laatste hand gelegd en zal tijdens de vergadering voor de leden beschikbaar zijn en door de schrijvers worden toegelicht. Staande de vergaderingen kunnen door leden eventuele aanpassingen of aanvullingen worden ingebracht.

 

Wij hopen dat u aanwezig kunt zijn. Indien u verhinderd bent, kunt u uw afbericht e-mailen naareelco.fijma@ziggo.nl of telefonisch doorgeven op 06-14725527. Uw kandidaatstelling voor het bestuur kunt u ook via dit e-mailadres of dit telefoonnummer doorgeven.

Namens het afdelingsbestuur,

Eelco Fijma, secretaris

Eelco Fijma

Eelco Fijma

Geboren en getogen in Enkhuizen. Hij is als juridisch adviseur werkzaam bij en voor gemeenten, nu vooral op het gebied van het omgevingsrecht. Daarnaast is hij sinds eind jaren negentig actief voor de PvdA Enkhuizen als afdelingssecretaris en als raadslid.

Meer over Eelco Fijma